Specific Kidney Support FKW 7×100 g

Jämför priser:

VetZoo:

139

kr

FirstVet:

129

kr

Artikelnr: 5701170220513 Kategorier: , ,

Beskrivning

Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning.

SPECIFIC FKW KIDNEY SUPPORT

Indikationer
• Kronisk njurinsufficiens
• Leverinsufficiens (utom patienter med kolestas)
• Kongestiv hjärtsvikt, hypertoni, ödem
• Urat-, oxalat- eller cystinsten

Fodrets egenskaper och förklaring till sammansättningen
• Kidney support – Ett begränsat innehåll av fosfor är viktigt för att förebygga hyperfosfatemi och för att fördröja progressionen av njursvikt.
• Kidney & heart support – EPA och DHA är omega-3 fettsyror som bidrar till att fördröja progressionen av njursvikt. Hos katter med hjärtsjukdom motverkar EPA och DHA kakexi och minskar hypertoni och trombocytaggregationen. SPECIFIC FKW Kidney Support innehåller särskilt mycket fiskolja, och därmed höga nivåer av EPA och DHA.
• Liver & kidney support – Det minskade innehållet av protein i kombination med protein av högt biologiskt värde minskar uremi hos katter med njursvikt. Hos katter med leversvikt minskar det risken för hyperammonemi och hepatisk encefalopati. Proteinernas höga biologiska värde ger katten tillräckligt med essentiella aminosyror.
• Heart & kidney support – Vid kongestiv hjärtsvikt, minskar natriumutsöndringen som ett led i det kompensatoriska svaret på den minskade hjärtminutvolymen och följaktligen hålls vatten och natrium kvar i kroppen. Den minskade natriumhalten bidrar till att bryta den onda cirkeln vid vattenretention (hypertoni och ödem). Detta är viktigt för både njur-, lever- och hjärtpatienter.
• Urinary crystal & stone protection – Den begränsade proteinnivån sänker koncentrationen av oxalat, cystin och urat i urinen. Tillsammans med urinens basiska pH-värde, förebygger detta utfällning av kalciumoxalat, cystin och uratkristaller i urinen. Även innehållet av kaliumcitrat minskar risken för utfällning av kalciumoxalat.

Mer information
• SPECIFIC FKW Kidney Support innehåller mindre koppar därför att utsöndringen av koppar kan vara nedsatt hos patienter med leversjukdom.
• Den ökade halten kalium i SPECIFIC FKW Kidney Support motverkar hypokalemi som observeras hos katter med njurbesvär.
• Fodret innehåller höga halter av vattenlösliga vitaminer och kalium för att kompensera de ökade förluster via urinen som orsakas av diuretika hos hjärtpatienter.
• L-carnitin och taurin tillsätts i fodret för att understödja hjärtmuskelfunktionen.
• Tack vare att SPECIFIC FKW Kidney Support är mycket välsmakande maximeras chanserna att näringsbehoven tillgodoses även om patienten har nedsatt aptit.

När du väljer att köpa detta foder bekräftar du även nedanstående:
• Mitt djur är undersökt av av veterinär som rekommenderade användning av detta foder på basis av veterinärens diagnos.
• Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder rekommenderas att jag söker veterinärrådgivning minst var sjätte månad.
• Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder skall jag omgående söka veterinärrådgivning om djurets hälsotillstånd försämras.

Användning

Kronisk njurinsufficiens Leverinsufficiens Kongestiv hjärtsvikt, hypertoni, ödem

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Specific Kidney Support FKW 7×100 g”