Specific Kidney Support CKW 6×300 g

Jämför priser:

VetZoo:

229

kr

FirstVet:

229

kr

Artikelnr: 5701170120325 Kategorier: , ,

Beskrivning

Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning.

SPECIFIC CKW KIDNEY SUPPORT

Indikationer
• Kronisk njurinsufficiens
• Leverinsufficiens (utom patienter med kolestas)
• Kongestiv hjärtsvikt, hypertoni, ödem
• Urat-, oxalat- eller cystinsten

Fodrets egenskaper och förklaring till sammansättningen
• Kidney support – Ett begränsat innehåll av fosfor är nödvändigt för att förebygga hyperfosfatemi och fördröja progressionen av njurinsufficiens.
• Kidney & heart support – EPA och DHA är omega-3 fettsyror som har en fördröjande effekt på progressionen av njursvikt hos njurpatienter. Hos hundar med hjärtsjukdom motverkar EPA kakexi, sänker högt blodtryck och hämmar trombocytaggregationen. SPECIFIC CKW Kidney innehåller mycket höga halter av omega-3 fettsyrorna EPA och DHA från fiskolja.
• Liver & kidney support – Det minskade innehållet av protein i kombination med protein av högt biologiskt värde och ett basiskt pH motverkar uremi hos hundar med njursvikt. Hos hundar med leversvikt minskar fodret risken för hyperammonemi och hepatisk encefalopati. Tack vare proteinernas höga biologiska värde får hunden tillräckligt med essentiella aminosyror.
• Heart & kidney support – Vid kongestiv hjärtsvikt minskar natriumutsöndringen som ett led i det kompen- satoriska svaret på den minskade hjärtminutvolymen och följaktligen hålls vatten och natrium kvar i kroppen. Den minskade natriumhalten hjälper till att bryta den onda cirkeln vid vattenretention (hypertoni och ödem). Detta är viktigt för både njur-, lever- och hjärtpatienter.
• Urinary crystal & stone protection – Den begränsade proteinhalten minskar koncentrationerna av oxalat, cystin och urat i urinen. Tillsammans med det basiska pH-värdet i urinen förebygger detta utfällning av kalciumoxalat-, cystin- och uratkristaller i urinen. Även innehållet av kaliumcitrat minskar risken för utfällning av kalciumoxalat.

Mer information
• SPECIFIC CKW Kidney Support innehåller mindre koppar därför att kopparutsöndringen kan vara nedsatt hos patienter med leversjukdom.
• Fodret innehåller extra tillskott av vatten- lösliga vitaminer och kalium för att kompensera ökade förluster via urinen till följd av de vätskedrivande medel som ges till hjärtpatienter.
• Tillsats av L-carnitin och taurin förbättrar hjärtmuskelfunktionen.
• Tack vare att SPECIFIC CKW Kidney Support är mycket välsmakande maximeras chanserna att näringsbehoven tillgodoses även om patienten har nedsatt aptit.

När du väljer att köpa detta foder bekräftar du även nedanstående:
• Mitt djur är undersökt av av veterinär som rekommenderade användning av detta foder på basis av veterinärens diagnos.
• Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder rekommenderas att jag söker veterinärrådgivning minst var sjätte månad.
• Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder skall jag omgående söka veterinärrådgivning om djurets hälsotillstånd försämras.

Användning

Kronisk njurinsufficiens
Leverinsufficiens
Kongestiv hjärtsvikt, hypertoni, ödem
Urat-, oxalat- eller cystinsten

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Specific Kidney Support CKW 6×300 g”