Specific Heart & Kidney Support CKD (7 kg)

Jämför priser:

VetZoo:

799

kr

FirstVet:

789

kr

Artikelnr: 5701170111033 Kategorier: , ,

Beskrivning

Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning.

SPECIFIC CKD HEART & KIDNEY SUPPORT

Indikationer
• Kronisk njurinsufficiens
• Kongestiv hjärtsvikt, hypertoni, ödem
• Urat-, oxalat- eller cystinsten

Fodrets egenskaper och förklaring till sammansättningen
• Kidney support – Ett begränsat innehåll av fosfor är nödvändigt för att förebygga hyperfosfatemi och fördröja progressionen av njurinsufficiens.
• Kidney & heart support – Vid kongestiv hjärtsvikt minskar natriumutsöndringen som ett led i det kompensatoriska svaret på den minskade hjärtminutvolymen och följaktligen hålls vatten och natrium kvar i kroppen. Den minskade natriumhalten hjälper till att bryta den onda cirkeln vid vattenretention (hypertoni och ödem). Detta är viktigt för både njur-, lever- och hjärtpatienter.
• Kidney support – Det minskade innehållet av protein i kombination med protein av högt biologiskt värde och ett basiskt pH motverkar uremi hos hundar med njursvikt. Tack vare proteinernas höga biologiska värde får hunden tillräckligt med essentiella aminosyror.
• Urinary crystal & stone protection – Den begränsade proteinhalten minskar koncentrationerna av oxalat, cystin och urat i urinen. Tillsammans med det basiska pH-värdet i urinen förebygger detta utfällning av kalciumoxalat-, cystin- och uratkristaller i urinen. Även innehållet av kaliumcitrat minskar risken för utfällning av kalciumoxalat.

Mer information
• Tillsats av L-carnitin och taurin understödjer hjärtmuskelfunktionen.
• Fodret innehåller extra tillskott av vattenlösliga vitaminer och kalium för att kompensera ökade förluster via urinen till följd av de vätskedrivande medel som ges till hjärtpatienter.
• Fodret innehåller zeolit som kan binda ammonium och därigenom hjäper till att minska uremi hos hundar med njursvikt
• Zink är en kofaktor vid den enzymatiska omvandlingen av ammonium till urea och kan minska katabolismen av protein i musklerna.
• Tack vare att SPECIFIC CKD Heart & Kidney Support är mycket välsmakande maximeras chanserna att näringsbehoven tillgodoses även om patienten har nedsatt aptit.
• SPECIFIC CKD Heart & Kidney Support är speciellt förpackad under kvävgasatmosfär för att skydda den unikt höga halten av EPA och DHA i fiskoljan.

När du väljer att köpa detta foder bekräftar du även nedanstående:
• Mitt djur är undersökt av av veterinär som rekommenderade användning av detta foder på basis av veterinärens diagnos.
• Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder rekommenderas att jag söker veterinärrådgivning minst var sjätte månad.
• Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder skall jag omgående söka veterinärrådgivning om djurets hälsotillstånd försämras.

Användning

Kronisk njurinsufficiens
Kongestiv hjärtsvikt, hypertoni, ödem
Urat-, oxalat- eller cystinsten

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Specific Heart & Kidney Support CKD (7 kg)”