Specific Cat FOD-HY Allergen Management Plus 2 kg (2 kg)

Jämför priser:

VetZoo:

449

kr

FirstVet:

449

kr

Artikelnr: 5701170210934 Kategorier: , ,

Beskrivning

Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning.

SPECIFIC FOD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS

Indikationer
• Hudsjukdomar associerade med hyperreaktiva inflammatoriska reaktioner, orsakade av atopi, foderallergi, loppallergi/ foderintolerans eller någon kombination av dessa.
• Mag-/tarmproblem orsakade av foderallergi eller foderintolerans.
• Kolit, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).
• Mag-/tarmbesvär som diarré, kräkningar och gasbildning orsakade av nedsatt förmåga att smälta och uppta näringsämnen, Exokrin pankreasinsufficients (EPI) och akut gastroenterit.
• Hud- och pälsproblem som svarar på foder med högre halt av fleromättade fettsyror.
• Tillstånd som förbättras av intag av höga halter fleromättade fettsyror, t ex kolit, astma och artrit.

Fodrets egenskaper och förklaring till sammansättningen
• Hydrolysed salmon protein – Hydrolyserat laxprotein med en molekylvikt < 10.000 Dalton, ger en hög smältbarhet och har en låg allergiframkallande potential. • Immune support - Unikt höga halter av omega-3 fettsyrorna EPA och DHA från fiskolja samt omega-6 fettsyran GLA från gurkörtsolja. Dessa fettsyror kan påverka immunförsvaret genom att förändra produktionen av eicosanoider. Fodret är optimalt för katter med atopi p g a de höga halterna av EPA och DHA som ökar produktionen av de ”goda”, d v s mindre inflammatoriska, eicosanoiderna och därmed dämpas den hyperreaktiva inflammatoriska reaktionen i huden. • High digestibility - Kvalitetsråvaror med mycket hög smältbarhet gör att fodret är särskilt lämpligt för patienter med tunntarmsdiarré. • Urinary crystal & stone protection - Ett urin-pH under 6,4 förebygger utfällning av struvitkristaller. • All ages - Ett komplett, balanserat foder som följer rekommenderade näringsnivåer och tillgodoser det fulla näringsbehovet hos både växande och fullvuxna katter. Fodret är därmed lämpligt även för kattungar. Mer information • SPECIFIC FOD-HY Allergy Management Plus är ett komplett, näringsmässigt balanserat hypoallergent foder (baserat på ris och hydrolyserad lax) med unikt höga nivåer av fettsyror (EPA, DHA och GLA) för optimal hjälp till katter som lider av samtidig foderallergi/foderintolerans och atopi. • För att undvika symptomen vid foderallergi/ foderintolerans är det av yttersta vikt att inga födoämnen förutom det hypoallergena fodret ges. • Förutom de gynnsamma effekterna på dermatologiska rubbningar, kan vissa tillstånd förbättras av intag av höga halter omega-3 fettsyror, t ex cancerrelaterad kakexi, neoplasi, njursjukdom och immunrelaterade rubbningar samt inflammatoriska tillstånd som artrit, IBD och kolit. Vid vissa av dessa tillstånd (IBD, kolit, artrit) kan också foderallergi/foderintolerans vara en bakomliggande faktor. Den låga allergiframkallande potentialen hos SPECIFIC F?D-HY Allergy Management Plus i kombination med de unikt höga nivåerna av fettsyror bidrar till optimal hjälp. • Huden har en aktiv ämnesomsättning och ett stort behov av flera hudrelaterade näringsämnen. De ökade halterna av vitamin A, E, B-komplex, zink och selen bidrar till en frisk hud och päls. • För patienter med matsmältningsproblem rekommenderas att fördela den dagliga fodergivan på 3-5 måltider, för att minska symptom från mag-/tarmkanalen. • Psyllium Husk är en löslig, gelbildande fiber som absorberar flera gånger sin vikt i vätska och har en gynnsam effekt på regleringen av aktiviteten i mag-/tarmkanalen. • Exokrin pankreasinsufficiens kännetecknas av kraftigt reducerad sekretion av matspjälkningsenzymer från bukspottkörteln. SPECIFIC F?D-HY Allergy Management Plus är lättsmält och därför idealiskt för patienter med exokrin pankreasinsufficiens. Trots detta rekommenderas ett extra tillskott av pankreasenzym före måltiderna. • Det tar tid innan tillräckliga mängder av de befintliga fettsyrorna i cellmembranen ersätts med fettsyrorna EPA, DHA och GLA. Därför kan det ta upp till 12 veckor innan fodrets fulla effekt kan observeras. Normalt kan en förbättring i patientens tillstånd observeras efter 6-8 veckor. • SPECIFIC FOD-HY Allergy Management Plus är specialförpackat i kväveatmosfär för att fodrets unikt höga halter av EPA, DHA och GLA skall skyddas. • Kvalitetsråvaror med mycket hög smältbarhet och ökad elektrolytnivå gör fodret särskilt lämpligt för patienter med matsmältningsproblem relaterade till akuta malabsorptionsproblem samt till patienter med pankreasinsufficiens. När du väljer att köpa detta foder bekräftar du även nedanstående: • Mitt djur är undersökt av av veterinär som rekommenderade användning av detta foder på basis av veterinärens diagnos. • Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder rekommenderas att jag söker veterinärrådgivning minst var sjätte månad. • Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder skall jag omgående söka veterinärrådgivning om djurets hälsotillstånd försämras. Användning Hudsjukdomar och pälsproblem Mag och tarmproblem Förebygga struvitkristaller

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Specific Cat FOD-HY Allergen Management Plus 2 kg (2 kg)”